Rizikové kácení

 
K rizikovému kácení se přistupuje v případech, kdy strom nelze kácet celý najednou od paty kmene z důvodu ohrožení majetku nebo zdraví osob. Rizikové kácení je hlavní náplní našich nabízených služeb a jsme k tomu také patřičně vybaveni speciálními stromolezeckými i spouštěcími prvky. Rizikové kácení provádíme špalkováním, spouštěním i kácením z plošiny.