Špalkování

Špalkování patří k jednodušší a levnější variantě rizikového kácení stromů. Je typické pro jehličnaté dřeviny, kdy se za pomocí stromolezeckých stupaček, jednoruční motorové pily a nutných jistících prostředků dřevina odvětví do koruny stromu a následně po špalcích seřezává až k patě kmene. Pro tuto metodu stačí u jehličnanů volný prostor pod korunou o rozměrech cca 3 x 2m (záleží na velikosti kmene a větví). Špalkovat jdou podobným způsobem i listnaté dřeviny, avšak volný prostor nezbytný ke shazování větví a částí kmene nelze ani přibližně obecně určit. Často i na první pohled komplikované kácení listnaté dřeviny při vhodně zvoleném pracovním postupu a využitím zkušeností stromolezce lze provést špalkováním i bez spouštění.