Hodnocení a oceňování stromů

 
Hodnocení a oceňování stromů může být součástí provedeného zásahu na stromě (v tomto případě je zdarma) nebo si je můžete objednat zvlášť, kdy se stanoví individuální cenová nabídka dle požadovaných služeb.