Ceník řezů stromů

Podobně jako u rizikového kácení stromů cenu ovlivňuje především míra ohrožení majetku nebo osob, nutnost větve spouštět po laně a další specifické stížené podmínky (el. vedení, velmi špatný zdravotní stav stromu,..)
 
Orientační ceník (ořez stromů při neztížených podmínkách)