Čím je ovlivněna cena rizikového kácení:

 

1) Výška stromu, průměr kmene, rozvětvenost koruny

2) Druh dřeviny

3) Ztíženými podmínkami (elektrické vedení, špatná přístupnost)

4) Nutnost spouštění větví po laně(možnost poškození majetku, nebezpečí úrazu v důsledku volně padajících větví)

Cenu určíme po domluvě přímo na místě