Bezpečnostní řez

 
Bezpečnostní řez se provádí z důvodu ohrožení bezpečnosti zdraví osob nebo majetku stavem stromu. 
 
Odstraňují se:
- Tlusté suché větve ohrožující bezpečnost osob a majetku
- Mechanicky narušené a nestabilní větve
- Zlomené nebo nalomené
- Přerostené sekundární větvení
- S defektním větvením
- Volně visící větve (Kolařík a spol., 2012)