Výchovný řez

Výchovný řez je bez nadsázky nejdůležitější ze všech řezů. Při jeho správném a včasném provedením je možné zamezit budoucím složitě a nákladně řešitelným zásahům. 
 
Cílem výchovného řezu je:
- podpoření charakteristické architektury koruny
- podpora terminálního výhonu zakrácením nebo odstraněním výhodu kodominantního
- odstranění strukturálně nevhodných větví (např. tlakových, sekundárních)
- zvyšování podchodné/podjezdné výšky (záleží na stanovišti)