Zajištění bezpečnosti koruny stromu

Nově nabízíme zajištění korun stromů bezpečnostními vazbami. Hrozí-li rozpad větvení, nejčastěji se jedná o případy, kdy dochází k zarůstání borky dovnitř větvení, existuje několik možností eliminace tohoto rizika. Můžeme snížit těžiště koruny stromu a zároveň odlehčit rizikové větvení. S touto alternativou je vhodná kombinace s některým typem bezpečnostních vazeb. Zpravidla u stromů s hodně špatným zdravotním stavem se doporučuje vazba statická instalovaná do spodní třetiny koruny (používáme dubové podkladnice a ocelová lana). U mladších stromů s lepším zdravotním stavem je většinou vhodnější dynamická vazba, která instaluje se jako vazba nepředpjatá do horní třetiny koruny a brání rozpadu rizikového větvení (používáme systém gefa).