Zdravotní řez

 
Zdravotní řez se provádí pro zabezpečení dlouhodobých funkcí a perspektivity stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 
 
Odstraňují se:
- Strukturálně nevhodné větvení (např. kodominantní)
- Tlakové větvení
- Nevhodně rostoucí větvení (sekundární, křížící se větve)
- Poškozené větve
- Usychající a suché části stromu (Kolařík a spol., 2012)